Zasady pracy

"Miś" to przedszkole prywatne działające na podstawie Statutu i wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Rzeszów pod numerem ED-4320/7/p/07.

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w Przedszkolu "Miś" planowane są są w oparciu o program "Nasze Przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej. Jego autorki odwołują się do psychologii transgresyjnej, skupiając uwagę na granicach oraz przekraczaniu ich przez dzieci podejmujące nowe działania lub wchodzące w nowe środowiska i sytuacje. Program traktuje aktywność dziecka i zdobywanie doświadczeń jako główną formę uczenia się.

Własne przeżycia i kontakty z innymi są podstawą dla kształtowania tożsamości i budowania ważnych życiowych kompetencji. Dzieci decydujące o własnej aktywności, a jednocześnie skonfrontowane z potrzebami innych uczą się rozumienia i wyrażania uczuć, współdziałania i dążenia do komprommisu oraz podejmowania decyzji i związanej z nimi odpowiedzialności. Program pomaga naszym nauczycielom w ukierunkowanu zainteresowań dzieci, wspieraniu rozwoju ich różnorodnych zdolności  a przede wszystkim wspieraniu samodzielności i umiejętności rozwiązywania problemów. 

Nauczyciele realizują również programy autorskie - "Przeciwko agresji" oraz "Dobre maniery". 

W trosce o wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków i przygotowanie ich do dalszych etapów edukacji organizujemy także zajęcia dodatkowe - język angielski, rytmikę, gimnastykę korekcyjną i indywidualne ćwiczenia logopedyczne.