Główne założenia

 

Po pierwsze: Rozwój 

Państwa dzieci są wyjątkowe również dla nas.  

"Miś" pozwala dzieciom poznawać swoje uzdolnienia, dając okazję do wypróbowania wielu form twórczej ekspresji. Tworzymy przyjazne warunki dla rodzących się indywidualności - doceniamy wielkiego rysownika Jasia, nie upierając się, by zmienić go również w gwiazdę przedszkolnej estrady. 

Pomieszczenia "Misia" wyposażamy w taki sposób, by zapewnić dzieciom stymulujące środowisko do rozwoju. Preferujemy zabawki i pomoce rozbudzające wyobraźnię i twórczą aktywność - raczej klocki, z których można zbudować codziennie coś innego niż gotowe figurki bohaterów kreskówek. 

Odpowiednio dostosowane do potrzeb dzieci zajęcia dodatkowe (język angielski, rytmika, ćwiczenia z logopedą) wspierają ich ogólny rozwój i tworzą solidną  podstawę dla przyszłych umiejętności.

Słowo pisane jest dla nas ważne, nie tylko ze względu na przygotowanie do nauki w szkole. Ograniczamy obecność mediów "obrazkowych", każdego dnia znajdując czas na wspólne opowiadanie bajek i historii, rozbudzanie zainteresowania ksiązką i przygotowanie dzieci do samodzielnego czytania, 


Po drugie: Zabawa

Przedszkole to (jeszcze) nie uniwersytet.

Pamiętamy, że w wieku przedszkolnym najskuteczniejszą i najbardziej naturalną formą rozwoju jest zabawa. Zajęcia dodatkowe i działania edukacyjne "Misia"  opierają się przede wszystkim na niej. 

Są ważniejsze rzeczy niż sztywne trzymanie się programu. Pierwszy śnieg to okazja do wspólnego lepienia bałwana, a nie uczenia się wierszyków.  

Program "Misia" uwzględnia odpowiednie proporcje czasu niezorganizowanego, do samodzielnego "zagospodarowania"  przez dzieci. 

Czuwamy nad przyjazną atmosferą w grupie; dbamy o to, by każdy przedszkolak odnalazł w niej swoje miejsce i dobrze się u nas czuł. 


Po trzecie: Bezpieczeństwo 

Spokojna głowa.

Nauczyciele - wychowawcy "Misia" zapewniają opiekę nad dziećmi przez cały okres ich pobytu w przedszkolu. Oznacza to pełną uwagę i natychmiastowe reagowanie na sytuacje, które mogą się okazać ryzykowne. 

Wszystkie pomieszczenia "Misia" spełniają rygorystyczne standardy narzucane przez polskie i unijne regulacje prawne; w salach pojawiają się wyłącznie meble, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb przedszkolaków.

Podczas przygotowania posiłków dbamy o higienę i odpowiednie wartości odżywcze. Dostosowujemy dietę do indywidualnych zaleceń wynikających ze stanu zdrowia dzieci (m. in. alergii).

Rodzice i Opiekunowie są u nas zawsze mile widziani, zaś kontrolowanie sposobu naszej pracy jest ich oczywistym prawem.

Dzieci znajdują się pod opieką logopedy i psychologa rozwojowego.