Organizacja czasu pracy przedszkola

Prywatne Przedszkole "Miś" jest czynne przez cały rok - również w czasie wakacji i ferii semestralnych. Dni wolne w środku "długich weekendów" staramy się wykorzystywać na gruntowne porządki i niezbędne przeglądy.

Organizacja czasu pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/2023:

Przedszkole nie pracuje w święta oraz dodatkowo będzie nieczynne: 

31 października 2022 r. oraz 2 maja, 9 czerwca i 14 sierpnia 2023 r.

 

Pracujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 18:00 oraz w godzinach odrębnie uzgodnionych z Rodzicami i Opiekunami.

Nie pracujemy w święta.